MILJØSVINDEL

Fritak eller rabatt i bomringen er en av de viktigste årsakene til at folk velger elbil og usikkerhet om fordelene bremser salget. 

Uttalelsen kommer fra generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

Da er katta sluppet ut av sekken. Salg av elbil handler ikke om å redde miljøet eller oppnå klimamålene 🥴.

Det handler kun om økonomi 🤪.