DET BLÅSER EN VIND 3

Det blåser en vind over landet og flere reiser seg i motstand mot det som politikerne holder på med i landet vårt.
 
Etter år med sammenslåinger og sentralisering ser vi nå de negative konsekvensene av dette.
 
Regjering og Storting avgir suverenitet til EU, naturen vår ødelegges av vindmølleparker,forskjellene mellom rik og fattig øker, helsevesenet sliter, byråkratiet er stort og ute av kontroll og vi ser en kollektiv systemsvikt i NAV saken.
 
Når skal lyset gå opp for politikerne. Hvordan har vi havnet her. Oppslutningen om regjeringen og de fire partiene er i en nedadgående spiral og skal de ha håp om å bli gjenvalgt så må de radikalt endre politikken for å få velgerne tilbake.
 
Spørsmålet er da hvorfor de ikke ser dette og hvorfor de fortsetter langs den samme veien. Er de blitt så arrogante at de tror de kan tillate seg hva som helst? Eller har de ikke vett og kunnskap nok til å se at det bærer galt avgårde.
 
En ting er sikkert og det er at politikerforakten øker på alle forvaltningsnivå fra kommune, via fylke til storting.