GRØNT SKIFTE

GRØNT SKIFTE – smak på det og gjør deg noen refleksjoner.
 
Hva menes med et Grønt Skifte? Kan noen egentlig svare på det?
 
Vi skal redusere Co2 utslipp, slutte å hive plast i havet, rydde strender for søppel, kutte i bruken av engangsplast, slutte å spise kjøtt for å nevne noe.
 
Men er dette egentlig et Grønt Skifte?
 
Klimafanatikere vil ha grønn energi, men utbygging av vindkraftanlegg raserer naturen som binder Co2, dreper innsekt og fugl, strør om seg med microplast i naturen og kan ikke resirkuleres når de må erstattes. Hvor grønt er da egentlig dette?
 
I mange land ser vi søppel som dumpes i elver og flyter med strømmen. Her burde den industrialiserte verden brukt U-hjelpsmidler for å få på plass innsamling, resirkulering og destruksjon av avfallet. Det hadde vært et grønt skifte.
 
Planting av skog er et annet eksempel på et Grønt Skifte. Nedbygging av regnskog kan stoppes dersom man slutter å etterspør varer som stammer fra denne skogen. Planting av nye tre i åpent landskap vil bidra til å binde opp Co2. Dette er enkle grep som bidrar til et bedre miljø.
 
Investering i utvikling av teknologi for å lagre Co2 er ikke noe som kan forbindes med et Grønt Skifte. Planting av skog er et rimeligere og mer effektivt virkemiddel.
 
Den største trusselen mot et Grønt Skifte er den voldsomme befolkningsveksten vi ser på kloden. Alle nye innbyggere skal få mat, drikke, klær, strøm, skolegang, kanskje hus og bil. Å slakte ned kjøttfe vil føre til hungerkatastrofe i flere deler av verden da det ikke er mulig å produsere nok soya og grønnsaker til å brødfø den befolkningsveksten vi ser.
 
Når India og Kina ukentlig åpner nye kullkraft anlegg for å dekke etterspørselen etter strøm så er et Grønt Skifte 10 år inn i fremtiden.
 
Det nytter ikke å tro at klimastreiker blant ungdom eller skattlegging av norske forbrukere vil redde klimaet eller verden. Politikk handler om å ta avgjørelser som gagner noen mennesker, selskaper eller samfunn.
 
Overnasjonale organ som FN og EU viser sin inkompetanse og handlingslammelse fordi de har for mange hensyn å ta. En politiker lever for å bli gjenvalgt og upopulære beslutninger har en tendens til å straffe seg.
 
Skal vi få til et reelt Grønt Skifte så kreves det helt andre beslutninger enn det vi ser i dagens samfunn.