NAV MÅ VINGEKLIPPES

NAV skandalen er siste eksempel på at Storting og Regjering lar det norske folk i stikken.
 
Politikerne har latt NAV utvikle seg og vokse til å bli et uhyre som er ute av kontroll og som er så sterk at de kan ødelegge livet til mennesker.
 
Hoder må rulle, betydelige erstatninger må utbetales, men kanskje viktigst av alt så må det ryddes opp i galskapen som har fått utvikle seg.