DET BLÅSER EN VIND 3

Det blåser en vind over landet og flere reiser seg i motstand mot det som politikerne holder på med i landet vårt.   Etter år med sammenslåinger og sentralisering ser vi nå de negative konsekvensene av dette.   Regjering og Storting avgir suverenitet til EU, naturen vår ødelegges av vindmølleparker,forskjellene…

les mer

NAV MÅ VINGEKLIPPES

NAV skandalen er siste eksempel på at Storting og Regjering lar det norske folk i stikken.   Politikerne har latt NAV utvikle seg og vokse til å bli et uhyre som er ute av kontroll og som er så sterk at de kan ødelegge livet til mennesker.   Hoder må…

les mer