MISFORSTÅTT KLIMAGALSKAP

Vi er i valgkampinnspurten og partiene kjemper en intens kamp om hvem som har den grønneste politikken.
 
Skoleelever streiker og vi som forbrukere påføres dårlig samvittighet eller skam for å kjøre, spise rødt kjøtt eller fly.
 
Hvor skittent er Norge og hva innebærer det grønne skiftet i Norge for det globale klimaet?
 
Svaret er enkelt og greit – INGENTING 🤢.
 
Utslippene av CO2 i Norge i 2018 utgjorde 0,14 prosent, dvs. 1,4 promille av de globale utslippene. Norsk biltrafikk utgjør 0,28 promille av disse 1,4 promillene.
 
Når vi vet at Norge står for ca. 1 prosent av all naturgassproduksjon og cirka 2 prosent av all oljeproduksjon så forstår man at en nedleggelse av dette ikke vil ha en global effekt. De 10 mest-produserende oljenasjonene står for 70% av all produksjon og de ville kunne etterfylle det som forsvinner fra Norge over natten.
 
Hvis norske politikere hadde vært jordnær, fornuftig og oppegående så hadde de fokusert all sin energi på å forsøke å påvirke de virkelig store forurenserne til å redusere sine utslipp fremfor å dille her hjemme. Bygging av fortau og sykkelstier, krangling om bompenger osv. løser ingen klimaproblemer.
 
Skal man redde verden fra Norge så må kursen legges om og tiltak må settes inn andre steder i verden 😀.