KRONIDIOT

Forbud av nydyrking av myr er et effektivt tiltak som bidrar til at vi kan oppfylle Norges klimaforpliktelser sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
 
Men å bryte opp myr for å anlegge adkomstveier og sette opp vindturbin anlegg er helt OK.
 
Man må jo bare spørre seg hva det er som sviver rundt mellom ørene på denne ministeren.
 
Dust 🤢.