HARD BREXIT

Media skriver at dersom England gjennomfører en hard brexit så vil dette bli dyrt for Norge. Dette er synsing i stor målestokk og basert på at noen har regnet på tall godt plassert i en stol i Tyskland.

Norges største eksport til England er olje, gass og fisk. England trenger disse produktene for å varme landet og sikre mat til befolkningen.

I tillegg har Norge inngått egne avtaler med England i tilfelle en hard brexit.

Da Norge ble rammet av importforbud av laks til Russland så fant norsk laks veien til andre marked. Som råvareleverandør så trenger andre land våre produkter i større grad enn vi trenger produkter fra disse landene. Vi kan velge å importere produktene vi trenger fra andre land.

Så er det store spørsmålet. Hvorfor så unyansert pressedekning i media. Er det kunnskapsløshet eller noe enda verre?