A$AP ROCKY

President Trump og amerikanske kjendiser har engasjert seg for å få A$AP Rocky ut av svensk fengsel.

Det er vel på sin plass å etterforske saken for å se om han har gjort noe straffbart før han løslates.

Når en amerikansk president lar seg påvirke av kjendiser til å engasjere seg i en straffesak i Sverige da er et nytt lavmål nådd.