VERDEN VIL BEDRAS

Vi ser mye av det samme i dag 22 år senere.

Verden vil bedras og dessverre ser vi mye negativt som et resultat av dette.