UFF, UFF, UFF

Hva skjer i moderlandets politiske lederskap?
 
Arbeiderpartiet og Høyre går tilbake, Venstre og KrF har nesten utradert seg selv.
 
Satsministeren og Jonas Gahr Støre uttaler seg som om ingenting har hendt og at tilbakegangen er moderat.
 
Forstår ikke politikerne at folk har begynt å våkne fra velstandslivets koma og ser tydeligere og tydeligere at det som besluttes på toppen ikke er i folks interesse.
 
EU, EØS, Acer, bompenger og vindmøller i urørt norsk natur er noe av det som skaper avmakt, frustrasjon og sinne.
 
Hvorfor er det så viktig for norske stortingspolitikere å avstå suverenitet til et massivt EU byråkrati?
 
Har de gått seg vill i egen fortreffelighet eller er de bare dummere enn gjennomsnittet av Norges befolkning?