GRETA THUNBERG I FOKUS

Svenske Greta Thunberg får gjennomgå på sosiale medier blant annet av Kari Jaquesson som mener hun har et utseende som er stylet for å maksimalisere markedsverdien av å selge det «onde».
 
Budskapet Greta fremfører er forsåvidt relevant i den store sammenhengen, men det blir litt naivt å tro at en svensk 16 åring som startet en klimastreik har kompetanse til å redde verden.
 
I våre dager er oppvoksende generasjon blitt indoktrinert av miljøfanatikere som tjener store penger på å selge miljøet til et fanatisk hylekor som ikke leser seg opp på realitetene.
 
Vi kan ikke legge ned all oljeproduksjon i verden for å redusere utslipp av Co2. Årsaken er så enkelt som at olje er en innsatsfaktor i utrolig mye av produktene vi omgir oss med.
 
Vindkraft, el-biler og andre «grønne» tiltak som fremmes av klimafanatikere vil ikke «redde» verden. Redusere kjøttinntaket til den enkelte og bli vegetarianere hele gjengen er heller ikke et fruktbart alternativ da jorden ikke kan produsere nok soya og grønnsaker til å fore en voksende befolkning.
 
Investering i ny teknologi (f.eks. rent-brennende forbrenningsmotorer), planting av trær og energiøkonomisering er blant tiltakene som kan bedre Co2 balansen i verden. Ødelegging av natur for å bygge vindmøller gjør vondt verre både for klima, natur og insekt og dyreliv. Kina og India bygger nye kullkraftverk for å dekke en stigende etterspørsel etter kraft og dette bidrar heller ikke til miljøet. Finland har investert betydelige midler i atomkraft for å produsere ren kraft og innrømmer at det koster, men mener at det er verdt det i et langsiktig perspektiv.
 
Sveitsiske forskere har vist at ved å plante nok trær på åpent landskap så vil dette ta opp all menneskeskapt Co2 og mer til. Dette er en billig løsning som ikke krever teknologi og store investeringer, heller ikke driftskostnader etter at treet er kommet i marken.
 
En av de største truslene mot utarming av jorden, forurensning og økte utslipp er den raskt voksende befolkningen i verden. Vi blir stadig flere mennesker på jorden som må ha strøm, mat og klær. Dette er det ingen som snakker om.
 
Engasjement er bra, men det må være basert på fakta og ikke følelser. Mamma Thunberg har sett sitt snitt til å tjene godt med penger på datterens engasjement. Det er ikke noe galt i å tjene penger, men det redder heller ikke verden eller endrer klimaet å sko seg på datterens voksende stjernestatus.
 
Når så mange hiver seg på bølgen så er det på tide å stoppe opp å spørre seg selv om hva som er årsaken til dette og hvilken kompetanse som ligger til grunn for engasjementet til den enkelte.
 
Al Gore som fikk Nobels Fredspris i 2007 kom med dommedagsprofetier som i ettertid har vist seg å ikke slå til FN’s Klimapanel publiserer forskningsrapporter på løpende bånd med skremmende scenarier for fremtiden. Dette og andre påstander tyder på mye antagelser mer enn seriøs og vitenskaplig forskning. Når meteorologer kan bomme på værmeldingen en uke frem i tid hvor sannsynlig er det da at forskere treffer med sine påstander 100 år frem i tid.
 
Det er utopi å tro at en tale i FN til politikere fra hele verden vil endre noe som helst. Til det er det for mange hensyn å ta og for mange interessemotsetninger involvert.