KJEMP, KJEMP, KJEMP

Motstanden mot vindkraft er stigende i det norske folket siden folk flest ser hvilke ødeleggelser av naturen vår det innebærer.
 
Spørsmålet da blir hvorfor politikere og byråkrater ikke ser det samme og stopper galskapen.
 
Svaret er vel så enkelt som økonomi og internasjonal «helte status» hvor Norge er ledende i å redde verden.
 
Norske vindmøller i New York møter motstand og statsministeren er mer opptatt av norsk teknologi og arbeidsplasser. Fiskerne i New York som mister næringsgrunnlaget er uinteressant.
 
Flere i Norge må engasjere seg skal vi få stoppet galskapen.