DET BLÅSER EN VIND 2

Det blåser en vind i Norge.

Jeg har i det siste lest mange innlegg og artikler om vindkraft.

Når jeg gjør en evaluering av informasjonen så er konklusjonen at vindkraft ikke er hverken samfunnsøkonomisk positiv eller at den bidrar nok til å produsere miljøvennlig elektrisitet til å forsvare de store skadene utbyggingen gjør på urørt natur.

Spørsmål som må stilles er hvordan har vi kommet hit? Hvorfor tar ikke politikerne til seg ny informasjon? Hvorfor lytter ikke politikerne til velgerne?

Norge har mye vakker og urørt natur som benyttes av landets innbyggere og turister som kommer hit for å oppleve naturen. Store områder av denne naturen ødelegges nå av vindmølleparker.

Første halvår av 2019 så leverte tyske vindmølleprofusenter nesten ingen nye anlegg. Det er da betimelig å spørre hvorfor?

Motstanden mot vindmøller i Norge vokser hver dag. Motstanden på Frøya ligger i forkant og her er det et tysk selskap som er majoritetseier.

Det er på tide å si NEI! Vi kan ikke la utenlandske kapitalinteresser og uintelligente norske politikere rasere naturen vår.